Journal Archive

Journal of the East Asian Society of Dietary Life - Vol. 32 , No. 3
1. p. 137 Antioxidant and Immune-Enhancing Effects of Curcuma longa Extracts
Jieun Jung, Eun Byeol Lee, Si Hyun Kim, Ji-Hye Choi, Ji Su Kim, Ju-Hui Kim, Un Yul Jeong, Hwal Choi, You-Seok Lee, Sung Hyen Lee
DOI: https://doi.org/10.17495/easdl.2022.6.32.3.137